Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relația popular – oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 522
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The relationship folk – official in the toponymy of the upper Vișeu Valley]
Of all proper names, toponyms display the greatest stability in time; they are testimony to geographical changes, social and linguistic contacts, historical events and local dialects, in particular. People name places using terms from everyday language, with the phonetic particularities that are specific to a given area. Frequently, toponyms officialise folk pronunciations with the phonetic characteristics of a certain region. Thus, place names on maps may refer to different forms unless the folk toponym is known. This paper analyses the relationship between folk toponyms and official toponyms, paying particular attention to those place names on the upper valley of the Vișeu river that occur on maps with various forms, in the locals’ dialect. At the same time, the study discusses folk toponyms that have been officialised as street names. The material explored was collected from the settlements of Vișeu de Sus, Moisei and Borșa, located in the north-east of Maramureș county. The names preserve regional terms, some of which are no longer used, and specific features of the idiom spoken in Maramureș.
Cuvinte-cheie:toponym, folk, official, urbanonymy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

5Vasile FrățilăToponimie și dialectologieMega2011
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: