Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conversion to proper names

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 222-231
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Grammatical conversion with proper names in Romanian. The conversion of an appellative into a proper name, without formal modifications, can be presented, metaphorically, as a “parasitation” of the common name by the proper name, at the beginning into a “polysemantism” sui generis, as a “semantic extension”, in which the signification is doubled by a designation. In the operation of conversion, the passage to a new part of speech is morphologically marked by the selection of the flexional marks pertaining to the class that has been joined, and syntactically by the occurrence in the contexts specific of the new class, contexts in which functions specific of this new class are secured. In the present paper we shall present some aspects of conversion with proper names: proper names become common names, common names become proper names, feminine names become masculine names and, the other way round, masculine names become feminine names through proprialization or deonomastics.
Cuvinte-cheie:conversion, proprialization, proper name, common name, deonomastics, antonomasia
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: