Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Denumiri de origine orientală ale unor străzi din Bucureşti

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 95
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Our paper aims at researching the etymology of some oriental street names from the view point of historical toponymy. It comparatively describes the Persian, Arabic, Turkish or Balkanic etymologies established by Lazăr Şăineanu in Influenţa orientală asupra limbei şi culturii române, by Dicţionarul limbii române, by Alexandru Graur in Dicţionar de cuvinte călătoare and by Emil Suciu in Influenţa turcă asupra limbii române. It tries to explain the semantic motivation of these names in the largest context of the history of Bucharest, taking into consideration the toponymical principles set out by Adrain Rezeanu in Toponimie bucureştană, by Alexandru Graur in Nume de locuri and by Iorgu Iordan in Toponimie românească.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

5Emil Suciu101 cuvinte de origine turcăHumanitas2011
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: