Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Denominative practices specific to the domain of clothing in the Romanian public space

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 5, p. 346-355
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

9Daiana FelecanNumele de brand: repere de analizăICONN 3, 172015pdf
9Daniela DincăGramatica numelui propriu
Aspecte ale determinării numelui propriu de persoană în română și franceză
Editura Universitaria2002
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: