“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de sărbători între sacru și profan

Authors:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Section Sacred and profane in names in public space, p. 1005
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

9Daiana FelecanNumele de brand: repere de analizăICONN 3, 172015pdf
12Mihaela Munteanu SisermanNume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominativeEditura Mega; Editura Argonaut2015
3Nicolae FelecanSacru şi profan în denumirea mănăstirilor din RomâniaICONN 2, 4312013pdf
html
5Oliviu FelecanHodonimie românească – între autohtonism şi cosmopolitismICONN 2, 3182013pdf
html
14Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011
20Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
130Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: