Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Memorie şi locuri: prezenţa toponimelor în frazeologia românească

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Political, linguistical and literary mutations. Moving borders, p. 207-211
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:L’article vise à illustrer les implications linguistiques et pragmastylistiques de l’utilisation des phraséologismes contenant des noms de lieux dans le discours répété et dans le discours publique. Nous avons analysé des toponymes roumains et étrangers présents dans des expressions, des proverbes, des clichés internationaux, dans la forme canonique et dans la forme modifiée, tels qu’ils apparaissent dans la collection de proverbes de Iuliu Zanne et dans les publications Academia Caţavencu et Jupânu.
Notre investigation a révélé le fait que les toponymes, par leur symbolisme, imposent le sens positive ou negative à la structure et illustre en même temps, la nécessité d’avoir une expression raffinée. Dans le cas des phraséologismes modifié, leur présence est tout simplement ludique.
Cuvinte-cheie:toponymes, phraséologismes, discours répété, discours publique, ludique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Ioana DavidManifestări ale sacrului și profanului la nivelul structurilor fixe cu nume propriiICONN 4, 1042017pdf
html
21Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
13Mihaela Munteanu SisermanNume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominativeEditura Mega; Editura Argonaut2015
2Raluca Felicia TomaCuvinte și expresii biblice în limba română
O analiză retorico-stilistică
Editura Universitară2012
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: