Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Collective Nicknames

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VII (1-2), p. 74
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The study concerns some of the least explored aspects of onomastics in the public space: collective nicknames. This is carried out at three levels – word-nickname, syntagm-nickname and sentence-nickname – which stand for unconventional naming, specific to the Romanian traditional, rural society. The territory under investigation is mainly the upper part of Someşul Mare and its tributaries, but in order to support the demonstration, we have also made use of The Romanian Linguistic Atlas of Regions. Transylvania.
  • L’étude met en discussion certains des aspects les moins explorés de l’onomastique de l’espace public: les sobriquets collectifs. Ceux-ci se réalisent sous trois aspects – le sobriquet-mot, le sobriquet-syntagme et le sobriquet-énoncé – et ils représentent des actes de nomination non conventionnelle, spécifiques à la société rurale traditionnelle roumaine. Le territoire étudié concerne notamment la partie supérieure de la rivière Someşul Mare et de ses affluents, mais, afin de soutenir la démonstration, nous avons également eu recours à l’Atlas linguistique roumain par régions. La Transylvanie.
Cuvinte-cheie:
  • collective nicknames, unconventional naming, structure, features, expressive impact
  • sobriquets à portée collective, dénomination anti-conventionnelle, structure, caractères, impact expressif
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

2Alexandra StanAmbiguitate lexicală în câmpul semantic al defectelor naturaleDirecții, II, 1612012pdf
7Oliviu FelecanObservaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul RomânieiDirecții, II, 2192012pdf
21Daiana FelecanAspecte ale polifoniei lingvistice
Teorie și construcție
Editura Tritonic; Editura Mega2010; 2011
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: