Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ambiguitate lexicală în câmpul semantic al defectelor naturale

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 161
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aims of this paper are to analyze the polisemy in the semantic field of (Romanian) natural defects, to determine which meanings of the terms denoting natural defects are most frequently used by speakers and which of them are considered pejorative, and to explain these choices. We used a questionnaire on 18 subjects and the results show that all of the terms are considered pejorative, the main explanations being that they refer to a person’s physical appearance, physical defects and features which are viewed as negative.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: