Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Polisemia jocului în publicistica politică actuală

Autor:
Publicația: Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, Secțiunea Lexic, semantică, terminologie, p. 593
Editori:Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela Constantinescu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].