Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The linguistic behavior of clichés in the television discourse. A study case on TV crawlers

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 347-357
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:In the context of a society increasingly marked by forms of fluidity and dynamism, television, subject to the pressure of the new digital media, struggles to align itself to the values of the so-called liquid modernity and fluid journalism (Bauman 2000, 2005; Bivens 2014), to adapt to the „physiognomy” of the contemporary society, marked by vectors of postmodern velocity (globalization, mobility, self-affirmation of the individual through multiple, flexible identities, acceleration of time and condensation of space through technology, etc.).
In order to cope with the overflow of information and to perform the function of providing viewers the maximum amount of information in the shortest possible time, television is constantly updating its graphic elements. Thus, television news and talk show programs have embedded crawlers or news tickers as multiple strips of text scrolling horizontally to continually provide news, information.
The present research is based on an inventory of linguistic clichés extracted from crawlers, headlines, messages or written information displayed on the TV screen during news programs and political debates, taken especially from the niche channel news (Ediție specială – România TV, Sinteza zilei – Antena 3, Jocuri de putere – Realitatea TV, Digi24, broadcast news). The focus of investigation is primarily on identifying the linguistic behaviour of clichés in the television discourse.
From a methodological point of view, we use the theoretical tools provided by semantics, pragmastilistics, lexicology, but we also draw on those provided by media studies (agenda setting, constructivist perspective, etc.).
Cuvinte-cheie:information overflow, linguistic cliché, TV crawlers, television news, graphic elements
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

3Liliana HoinărescuFuncţia persuasivă a presupoziţiilor în discursul mediatic românescSCL, LXVII (1), 97-1192016pdf
2Margareta Manu MagdaNoi aspecte ale titrării în media românească actualăPerspective, 1452016pdf
1Mihaela Munteanu SisermanNume de emisiuni TV din spațiul media românescICONN 3, 7342015pdf
2Cristinel MunteanuDiscursul repetat şi titlurile jurnalistice atipiceLRM, XXIII (9-12), 112013pdf
9Adriana Stoichițoiu-IchimCuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actualFelecan, 2192011
22Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae101 greşeli de lexic şi de semantică
Cuvinte şi sensuri în mişcare
Humanitas2011
4Margareta Manu MagdaDin retorica titlurilor de televiziuneTeme actuale, 2992009
19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
1Cristina CălărașuTendinţa de vulgarizare a limbajului şi de atenuare a diferenţelor dintre registre. Consideraţii pe baza analizei unor titluri din publicistica actualăSCL, LIX (1), 372008html
3Luminița RoșcaMecanismele construcției mediaticeStil și limbaj, 2992007
5Maria Cvasnîi CătănescuTitlul jurnalisticStil și limbaj, 232007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: