Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcţia persuasivă a presupoziţiilor în discursul mediatic românesc

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXVII (1), p. 97-119
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Persuasive Function of Presuppositions in Romanian Media Discourse]
The article deals with pragmatic presuppositions seen as powerful persuasive tools in media discourse. The (false) information conveyed by media as presuppositions, i.e. as background knowledge elements, commonly accepted, have the force to modify ideological beliefs and to impose new social representations. We took into consideration some specific media contexts in which the encoding of new information as given information through presuppositions is a common discursive strategy, in order to identify and describe its rhetorical, argumentative and manipulative functions.
Cuvinte-cheie:
  • presupoziţii pragmatice, uz persuasiv, reprezentări sociale, manipulare
  • pragmatic presuppositions, persuasive use, social representations, manipulation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: