Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noi aspecte ale titrării în media românească actuală

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 145
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[New aspects of the headlines’ choice in present-day Romanian media]
The paper deals with the relations between the discursive universe of the TV speeches and the headlines of the TV texts. The radical changes in the world of the media communication channels brought new and significantly different modalities for the headlines selection. In the Romanian media, the main stylistic procedure in use today, for the above mentioned purpose, is the hyperbolization and the indeterminacy, as means to produce “sensation”. The consequence, in the expression area, is the desemantization and the pragmaticalization of the press headlines, which become simple clichés with the only mission to attract the public attention on the subjects chosen by the media producers. The examples were taken from Internet.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

4Margareta Manu MagdaDin retorica titlurilor de televiziuneTeme actuale, 2992009
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: