Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criză, recesiune, depresiune, tip de paradigmă?

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 283
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Crisis, recession, depression, a type of paradigm?] The analysis of this paradigm shows the utility of the terminological research based on the relationship between texts and dictionaries. The texts reflect a conceptual – semantic dynamics more than the dictionary definitions. On the other hand, the considerable frequency correlated with the contextual variety show that some distinctive semantic differences specified by dictionaries can be broken in the same situations and thus, we can talk about synonymy which keeps for terms such as CRISIS, RECESSION, DEPRESSION only the nucleus of the specialized sense. Therefore, these three terms can form a lexical – semantic paradigm in dictionaries, but not in all the texts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: