Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anthroponymes non officiels dans le discours public roumain sur le football

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 339
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Unofficial anthroponyms in Romanian public discourse regarding football]
The paper aims at examining, from a threefold perspective (pragmatic, socio-onomastic and discursive), a corpus of about 100 unofficial anthroponyms (uOA) that are used in Romanian public discourse to designate, in an informal manner, professional football players, coaches and club managers.
Three types of uOA were analysed as products of the naming performed by various categories of name givers (sports journalists, coaches, team members, supporters) with specific communicative functions: hypocoristics, expressing familiarity, affection and solidarity; bynames (Romanian supranume, French surnom), displaying neutral or favourable/admiring semantic values; nicknames (Romanian poreclă, French sobriquet), used with an ironic intention in relation to negative traits of the nickname bearer.
Cuvinte-cheie:unofficial anthroponym, naming strategies, hypocoristic, byname, nickname
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

4Oliviu FelecanPorecle date de elevi/studenți profesorilor. O perspectivă sociolingvisticăNeamțu, 2742015pdf
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
1Anna TsepkovaNicknames and culture: Analysing anthroponymic nicknames, reflecting cultural realiaICONN 2, 8312013pdf
html
3Andrei A. AvramTrunchierea numelor de persoană în limba românăIpostaze, I, 112011
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
13Nicolae FelecanCategoriile antroponimice: nume, supranume, poreclăOnomasticon, I, 812010
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: