Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nicknames and culture: Analysing anthroponymic nicknames, reflecting cultural realia

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 831
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Nicknames and culture: Analysing antroponymic nicknames, reflecting cultural realia]
The paper focuses on exploring nicknames of persons and their potential to reflect realia of a culture. The term ‘realia’ is understood as: 1) an object of extralinguistic reality, specific to a particular culture; 2) a lexeme, naming this object.
The analysis of over 6,000 British and American antroponymic nicknames revealed the following groups of extralinguistic realia that nicknames fix:
1) objects of material culture: celebrities, geographical, urban, ethnographic objects, e.g. Washington Monument (tall);
2) phenomena, reflecting mental aspects of culture, its stereotypes, e.g. greediness as attributed to the nickname Pig in English-speaking cultures but lacking in the Russian culture.
Cuvinte-cheie:nomination, nickname, realia, culture
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: