Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tipologia metaforei în limbajul politic postdecembrist

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 333
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Typology of the Metaphor in the Post-December Political Language] This work presents a series of different metaphors identified in current political language. The samples were collected from the written press, especially from the editorials on political issues, but also from TV. A lot of this can be explained by the politicians’ desire to make an accessible discourse but also to seduce the audience.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
3Gabriela DudaMetafora publicisticăSCL, LVII (2)2006html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: