Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre cuvintele telescopate din presa actuală. Teorii, procedee şi valori

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 287
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[On Telescopic Words in Current Press. Theories, Processes and Uses] The article deals with a very interesting phenomenon, more often used in current mass-media, which consist of merging two or several words, expressions, proper names which have a common element. We describe and try to establish the common and the differentiating features of this phenomenon and the others related to it, and we do this by analysing a corpus of texts from newspapers and entertainment shows.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 5

10Emil SuciuCondensarea lexico-semanticăInstitutul European2009html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
4Theodor HristeaContaminația și fenomenele lingvistice înrudite (I)LR, XL (5-6), 2151991

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: