Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neologisme jurnalistice

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (2), p. 63-71
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The paper presents a taxonomy of journalistic neologisms. It is suggested by the reading of several recent works in the field, as well as by the analysis of an extensive corpus of linguistic data concerning Romanian.
Several ideas are underlined: the neologisms invade Romanian newspapers; the rapid assimilation of new words and their new meanings; the dynamics of journalistic neologisms, both on the socio-cultural and on the temporal dimensions.
Cuvinte-cheie:neologisms, Romanian newspapers, assimilation, new meanings
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Nicoleta MihaiNeologismele în discursul lui Klaus IohannisSCOL, XII (1-2), 177-2002019pdf
0Mihaela Buzatu HribanRomanian Words of English OriginAUI, LVII, 101-1062011pdf

Referințe în această publicație: 7

87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
3Adriana Stoichițoiu-IchimInfluența engleză în terminologia politică a românei actualeAspecte, II2003pdf
html
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: