Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Influența engleză în terminologia politică a românei actuale

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[L’influence anglaise sur la terminologie politique du roumain actuel]
À partir d’un corpus tiré de la presse écrite et audio-visuelle post-communiste, notre contribution se propose d’examiner d’une perspective sémantique et fonctionnelle la terminologie politique d’origine anglo-américaine (des emprunts proprement-dits et des calques phraséologiques).
Les motivations sociolinguistiques et psycholinguistiques de l’emprunt sont examinées en relation avec les principes et les stratégies de la communication politique.
La „créativité” du roumain actuel est mise en relief par l’extension des sens et par le développement des valeurs figurées (pour la plupart péjoratives).
On a souligné le rôle de l’anglais – véhicule de la mondialisation – dans la diffusion des valeurs idéologiques et culturelles américaines, par l’intermède des connotations positives associées aux emprunts et calques analysés.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

2Cătălina PopescuPrincipiile pragmatice în discursul politic şi în anunţurile publicitareControverse, II, 2532010pdf
2Ioana-Cristina PîrvuNeologisme jurnalisticePhil. Jass., V (2), 63-712009pdf
html
0Diana PîrlogeaAnglicism in the Romanian Political LanguageSCOL, I (1-2), 2312008pdf
html

Referințe în această publicație: 5

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
34Françoise ThomLimba de lemnHumanitas1993; 2005
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: