Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Principiile pragmatice în discursul politic şi în anunţurile publicitare

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 253
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Principles of Pragmatics in Political Speech and Advertising] In our research, we have analyzed political speech and advertising to discover how they are ruled by the principles of pragmatics. Because the meaning of an utterance depends not only on the meaning of the words themselves, but on the relationship between the speaker and the hearer, the understanding of these principles helps the hearer to comprehend the speaker's intended meaning.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

1Mihaela ConstantinescuObedienţa publică vs. obedienţa privată - modalităţi de evitare a încălcării tabu-ului politic (1965-1989)Dindelegan2007
3Adriana Stoichițoiu-IchimInfluența engleză în terminologia politică a românei actualeAspecte, II2003pdf
html
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: