Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Obedienţa publică vs. obedienţa privată - modalităţi de evitare a încălcării tabu-ului politic (1965-1989)

Autor:
Publicația: Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Secțiunea Pragmatică și stilistică
ISBN:9789737373694
Editori:Camelia Stan, Rodica Zafiu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].