“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Principiile pragmatice în discursul politic şi în anunţurile publicitare

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Section Pragmatică și stilistică, p. 253
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[The Principles of Pragmatics in Political Speech and Advertising] In our research, we have analyzed political speech and advertising to discover how they are ruled by the principles of pragmatics. Because the meaning of an utterance depends not only on the meaning of the words themselves, but on the relationship between the speaker and the hearer, the understanding of these principles helps the hearer to comprehend the speaker's intended meaning.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 4

1Mihaela ConstantinescuObedienţa publică vs. obedienţa privată - modalităţi de evitare a încălcării tabu-ului politic (1965-1989)Dindelegan2007
3Adriana Stoichițoiu-IchimInfluența engleză în terminologia politică a românei actualeAspecte, II2003pdf
html
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: