Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Words of English Origin

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVII, Secțiunea Lexicologie, p. 101-106
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:New words influence the lexis of a language to a larger or a greater extent. These lexemes with a neological origin contribute, depending on the linguistic requirements, to the enriching and acquiring of “luxury” structures in a language or “necessary” structures to a language. We will discuss this case in relation to the Romanian language.
Cuvinte-cheie:Anglicisms, Romanian words, adaptation, assimilation, morphological framing
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

2Ioana-Cristina PîrvuNeologisme jurnalisticePhil. Jass., V (2), 63-712009pdf
html
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: