Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale limbajului religios: de la nume propriu la nume comun

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 265
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Religious Language Aspects: From Proper Name to Common Name] The article desires to follow the process through which a proper name is transformed into a common name, with the losses of onomastics features and the assuming of some lexical features specific to the common name. More precisely, we are interested into a certain category of proper names, those who are found in the religious language and we follow especially a stocktaking of the units which enters into this category, the process through which the biblical/religious names pervades the common language obtaining sometimes different meanings from the initial biblical/religious one and the method how it’s actualized at the level of usage.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

2Domnița TomescuDerivarea deonomastică în limbajul politic românescDinamica, 7012008
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
86Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
30Gheorghe DragomirescuDicționarul figurilor de stil
Terminologia fundamentală a analizei textului poetic
Editura Științifică1995
133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: