Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva consideraţii asupra derivatelor sufixale din argoul tinerilor

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 195
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A Few Notes on Suffixal Derivations in Teen Slang] The prominent characteristics of today’s teen slang are expressivity and creativity. Derivation is the most productive means of word formation also in the realm of slang, especially given the diversity of stems and affixes being used. Based on examples of the teen’s online communication, one can notice the surprising association of Romanian and foreign derivatives, be they Balkanic (Greek, Turkish) or Western (particularly Anglo-American). Words such as cafting, chefless, feelingos, a kilări, a mailui are easily assimilated from teen slang to standard language by means of media.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: