Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O familie lexicală prolifică: „baron”

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 138-159
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[A prolific word family: baron]
The process of vocabulary enrichment in post-communist Romania is alert and includes both borrowings from foreign languages and resources derived from internal means of lexical growth. This paper discusses one of the terms that have enjoyed considerable acknowledgment – by virtue of its frequency – in contemporary mass media. Twenty-nine suffixed forms of the noun baron were recorded, more than two thirds of which are omitted by specialised literature. On the one hand, the examples provided attest not only to the diversity of the word family of a term, but also to the semantic and stylistic-functional shifts in contemporary mass media and the high expressivity of these mutations, as a result of the restless quest for expressive novelty, which is specific to political discourse and journalistic language alike. On the other hand, the examples prove the fact that lexicography cannot keep up with language rejuvenation, regardless of whether one refers to lexical entries or connotative and derivative meanings.
Cuvinte-cheie:word family, mass media, vocabulary enrichment, connotative meaning
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

3Oliviu FelecanNumele actuale între uz și abuz. Reflectarea lor în mass-mediaSIL4, 832012
9Adriana Stoichițoiu-IchimCuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actualFelecan, 2192011
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: