Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elements of Eurojargon in Contemporary Romanian

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 217
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:La connaissance et l’emploi de l’eurojargon est une nécessité pour les citoyens des États membres de l’Union Européenne. Les termes institutionnalisés, politiques et techniques sont liés à l’appareil administratif de l’Union et sont promus par l’intermédiaire des média. La création de cette terminologie répond à la nécessité de désigner les nouvelles réalités. Les termes d’eurojargon réunissent de mots simples et des syntagmes complets ou transformés en sigles. Leur sémantique est importante pour tous les citoyens de l’Europe.
Cuvinte-cheie:eurojargon, termes, syntagmes, sigles, sens
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Silvia PitiriciuCompuse cu euro- în limba română actualăAUC, XXX (1-2), 962008html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
7Ileana BusuiocDinamica terminologiilor românești sub impactul traducerii „acquis”-ului comunitarAspecte, II2003pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: