Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamica terminologiilor românești sub impactul traducerii „acquis”-ului comunitar

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Dynamique des terminologies roumaines sous l’influence de la traduction de l’acquis communautaire]
L’acquis communautaire constitue un corpus de textes qui modifie à plus d’un égard la réalité contemporaine ; et le reflet terminologique n’en est pas des moindres. Il a été donc normal que la traduction de ces textes exerce une forte influence sur la langue roumaine également. Tout en nous rapportant aux problèmes fondamentaux que soulève la dénomination, dans n’importe quelle langue, nous essayons de mettre en évidence, dans cet article, quelque aspects, tant positifs que négatifs, de la terminologie roumaine confrontée aux difficultés de la traduction de l’acquis en roumain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: