Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva aspecte ale creaţiei metaforice din argoul adolescenţilor de azi

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 151
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The teenspeak is distinguished as a new imaginary language, inspired most often from the virtual universe of the internet or from the language of the new technologies: airbags for „breasts”, hard for mind, „brains”, soft for „thinking”. The metaphors are used with ironical meaning, because of the desire to hide the trivial phrases and idioms (euphemistic idioms) or, simply, because of the unconventional behaviour specific to teenagers (vulgar expressions and obscenities labelled as taboos).
Thus teenage metaphorical creations are easily taken over by the common language due to the expressive special flavour they contain and at the same time they contribute to the process of the language renewal.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
15Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: