Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre valoarea peiorativă a sufixului neologic „-oid” în limba română actuală

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 63-72
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Sur la valeur pejorative du suffixe neologique -oid en roumain actuel]
Dans son étude, l’auteur se propose de suivre le fonctionnement du suffixe néologique -oid, dans la langue roumaine actuelle. Celui-ci ne caractérise pas seulement les vocabulaires spécialisés puisqu’il est également repéré de plus en plus dans le langage quotidien. Par rapport à d’autres suffixes néologiques, l’affixe en question reste productif, contribuant à la formation de nombreux dérivés, ayant des racines héritées ou néologiques. Les exemples ont été repérés sur des sites Internet, source qui illustre bien la dynamique lexicale de la langue.
La reprise des discussions sur le rôle de cet affixe s’explique par le nombre important d’unités lexicales dans la langue parlée de nos jours.
Cette démarche relève les larges possibilités combinatoires de la langue roumaine, ainsi que le pouvoir dérivatif d’un suffixe qui, à part sa valeur générale de similitude, a une valeur dépréciative.
Cuvinte-cheie:le roumain actuel, suffixe, lexique, expressivité, Internet
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
5Cătălina Iuliana PînzariuNeologismele româneşti cu etimologie multiplă latino-romanicăCasa Cărții de Știință2014
15Florica DimitrescuTeme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea)Editura Academiei2014
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
1Luiza SecheSufixul -oidLR, XXV (5), 5351976
7Finuța HasanFormanți cu statut dubluSCL, XXIV (5), 5571973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: