Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neologismele româneşti cu etimologie multiplă latino-romanică

Autor:
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 5

Recenzii la această publicație: 2

Marius-Radu ClimPhil. Jass., XI (2), 260-2622015pdf
html
Luminița VlejaAUS, 24 (1), 243-2482015pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].