Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neologisme apărute după anul 1989 în vocabularul politico-social din limbile română și bulgară

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 169-180
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Neologisms in Romanian and Bulgarian socio-political vocabulary after 1989]
The paper deals with the neologisms (new words or meanings, abbreviations, mainly initialisms, and collocations, that appeared in the Romanian and Bulgarian socio-political vocabulary after 1989, a year which marked the start of a new period in the development of the two countries and therefore of great lexical enrichment. The corpus has been divided in several lexical fields according to the following conceptual spheres: Politics (formation of new parties, organizations and institutions and their members, democratization of the political system), Elections and Sociology, International processes and movements, EU integration, Politico-military sphere. Due to the same extra-linguistic context and lexicon internationalization a lot of common features have been established as to the quantitative distribution of the terms and the rhythm of vocabulary innovation. Distinctions have been observed in the lexical inventory of some thematic groups owing to specific concepts, as well as in particular linguistic patterns of two different types of languages.
Cuvinte-cheie:neologism, socio-political vocabulary, Romanian, Bulgarian, 1989
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

4Adriana Stoichițoiu-IchimUn aspect al neologiei semantice: cromatica politicăIpostaze, I, 3572011
2Ana-Maria BarbuBaza de date românească din cadrul platformei Neorom LR, LIX (1), 13-292010pdf
html
2Alexandra PorumbescuPolitical Terminology in the Context of GlobalizationSCOL, I (1-2), 2392008pdf
html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: