Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Baza de date românească din cadrul platformei Neorom

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 13-29
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper presents the Romanian contribution to the database Neorom. The project Neorom has the target to build a database of lexical neologisms, collected since 2004, from the daily written press, in all the Romance languages. The paper has two main parts. The former presents the Neorom interface with respect to the fields one can fill in for describing a certain new word. The latter describes the content of the Romanian database from the point of view of neologism types, that is, their formation manners (derivation, word composition, loan etc).
Cuvinte-cheie:
  • bază de date lexicale, neologisme, Neorom, tipuri de formare
  • lexical database, neologisms, Neorom, formation types
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: