Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații privind compusele din terminologia cromatică

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 285
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Observations on compound words from the chromatic terminology]
Presently, the colours names domain does not benefit from an overview research. The selection of the corpus from make up magazines is due to the fact that media represents a rich source of material in this domain which is insufficiently studied and only partially recorded in the current language dictionaries.
Because of varied contexts of usage, the chromatic terminology, used in an original and creative way, enriches the contemporary vocabulary, with denotative values and/or original conotations.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

4Oana Chelaru-MurărușDinamica numelor de culori în româna actualăDirecții, II, 2032012pdf
5Oana Chelaru-MurărușDespre culori și nuanțe în epoca globalizării. Noi termeni cromatici în româna actuală (Studiu de caz: gri și maro)Ipostaze, I, 1832011
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
5Angela Bidu-VrănceanuNumele de culori – semantică, lingvistică, semiotică (I)SCL, XLIII (3), 2791992
5Angela Bidu-VrănceanuNume de culori – semantică, lingvistică, semiotică (II)SCL, XLIII (6), 5791992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: