Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Curente și tendințe în lingvistica secolului nostru

Autor:
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 30

0Roxana PașcaDisfemismul ca proces lexicalBSLR, XXVII, 1232018pdf
0Daniela BurlacuThe occurences of the metaphor-term in financial market terminologyLDMD, 5, 323-3292017pdf
html
1Anca PetrescuCategoria aspectului în gramaticile și studiile precomparatistePhil. Ban., X (2), 48-592016pdf
html
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanțială. Repere istorice (1)Phil. Ban., X (1), 402016pdf
1Enikő PálSextil Puşcariu în şi despre diacronieCSP, II, 314-3262015pdf
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Daniela BurlacuThe phrase – a fundamental designation type in artistic gymnasticsCCI, 3, 677-6852014pdf
html
1Daniela BurlacuUniversal and national terminology in artistic gymnasticsGIDNI, 1, 910-9142014pdf
html
0Oana ZamfirescuLinguistical motivation in the case of the Romanian folk names given to medicinal lower plantsCCI, 3, 412-4202014pdf
html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Emilia OglindăAspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cognitive și funcţionaleLRM, XXIII (9-12), 1052013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
5Daiana FelecanAntroponimele neoficiale (an) – realizări discursive ale „nivelului individual” al limbajuluiStudia UPM, 13, 79-872012pdf
html
0Ioan MilicăTeoria cadrelor semantice: aspecte teoretice, implicații metodologice și potențial de aplicareAUT, L, 1032012pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuAspecte ale problematicii circumstanțialuluiTDR, I, 415-4272009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintacticePhil. Jass., V (2), 35-462009pdf
html
1Oana Magdalena CenacTradiţional şi modern în problematica cazuluiAUG/XXIV, II, 3242009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Constantin FrâncuVechi și nou în lingvistica contemporană: actualitatea gramaticii lui PāniniAUI, LIII, 1092007
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Oana CenacOld and new in the problem of the adverbialELI, 3 (1), 1282007pdf
html
1Monica TimofteApoziția – funcție sintactică intermediară (II)AUS, XII (1), 232006
0Oana Magdalena CenacCazul - o abordare din perspectivă tradiţională şi modernăELI, 2 (1), 362006pdf
html
0Carmen MafteiDificultăţi în traducerea construcţiilor pasive din discursul ştiinţific în limba englezăAUI, LI, 273-2822005pdf
0Gabriel IstodeAsemănări şi deosebiri între sistemele temporale ale limbilor română şi germanăAUI, LI, 219-2322005pdf
0Sorin GuiaConcepte fundamentale în pragmaticăAUI, LI, 203-2082005pdf
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].