Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintactice

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (2), p. 35-46
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article follows the issues of syntactic synonymy inside an enunciation and of those of syntactic synonymy at the enunciation level.
By defining the syntactic synonymy as being syntactically the same (having the same syntactic function; the syntactically synonymous enunciation belong to the same syntactic pattern), but having a different form, we classify the syntactically synonymous enunciation from several perspectives.
Cuvinte-cheie:adverbial, syntactic synonymy, syntactic pattern, syntactic function
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
3D. D. DrașoveanuCoordonarea/subordonarea – o diviziune dihotomicăCL, XXII (1), 271977
4Ecaterina TeodorescuRaportul apozitiv și cel predicativAUI, XX, 51974
5Mircea MitranDespre apoziție și raportul apozitivLR, XII (1), 361963
5Gh. PoalelungiSinonimia gramaticalăSCL, XI (3), 6451960
4Ion RizescuComplementul circumstanțial de măsură și propoziția subordonată corespunzătoareSCL, X (3), 3571959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: