“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Funcţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintactice

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, V (2), p. 35-46
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:This article follows the issues of syntactic synonymy inside an enunciation and of those of syntactic synonymy at the enunciation level.
By defining the syntactic synonymy as being syntactically the same (having the same syntactic function; the syntactically synonymous enunciation belong to the same syntactic pattern), but having a different form, we classify the syntactically synonymous enunciation from several perspectives.
Key words:adverbial, syntactic synonymy, syntactic pattern, syntactic function
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
3D. D. DrașoveanuCoordonarea/subordonarea – o diviziune dihotomicăCL, XXII (1), 271977
4Ecaterina TeodorescuRaportul apozitiv și cel predicativAUI, XX, 51974
5Mircea MitranDespre apoziție și raportul apozitivLR, XII (1), 361963
5Gh. PoalelungiSinonimia gramaticalăSCL, XI (3), 6451960
4Ion RizescuComplementul circumstanțial de măsură și propoziția subordonată corespunzătoareSCL, X (3), 3571959

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: