Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Universal and national terminology in artistic gymnastics

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 910-914
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Women artistic gymnastics has developed over time and with it a terminology meant to satisfy the speakers' need of communication emerged. Women artistic gymnastics terminology is not a universal one, alike in all the languages of the countries in which this sport is practised. It holds its own terminologies in most of the countries' national languages. At the denominative system level, these terminologies are governed by common and by individual traits, all of which shall be identified and analysed at the women artistic gymnastics terminologies level in the Romanian, French, English, and Spanish language, respectively.
Cuvinte-cheie:women artistic gymnastics terminology, denominative, term, metaphor
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: