Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Puşcariu în şi despre diacronie

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 314-326
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Although Sextil Puşcariu did not construct a well-defined scientific theory of diachrony, his numerous remarks made on this topic, which are scattered throughout his more or less extensive works, reflect a relatively unitary and coherent conception. His thoughts on diachrony – viewed as a research method and also as a principle of language development – reveal us a deep and comprehensive perception of the essence of diachroneity as well as a visionary spirit. As a matter of fact, his intuitions anticipate certain ideas found in subsequent theories of this particular issue. In a period in which diachrony and synchrony are often quite sharply demarcated, the linguistic method being mistaken for language itself, and in which the diachronic study of language seems to be defeated by the synchronic approach, Puşcariu’s intent to reconcile these two perspectives and to bring linguistic research back to its natural and “proper” course may be regarded as a component of the modernity of the Romanian scholar’s conception.
Cuvinte-cheie:
  • Sextil Puşcariu, diacronie, sincronie, lingvistică
  • Sextil Puşcariu, diachrony, synchrony, linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

1Alexandru Gafton
  • Esențialitatea diacroniei
  • The essentialness of diachrony
Diacronia, 1, A12015pdf.ro
pdf.en
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
6Mircea VaidaSextil Pușcariu, critic şi istoric literarDacia1972
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
7Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: