Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dificultăţi în traducerea construcţiilor pasive din discursul ştiinţific în limba engleză

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 273-282
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Prezenta lucrare este o secvenţă a unui studiu contrastiv de mai mare amploare care are drept finalitate abordarea categoriei gramaticale a diatezei, cu particularităţile specifice limbilor engleză şi română. Studiul de faţă îşi propune să prezinte o imagine cît mai completă a dificultăţilor care pot apărea în traducerea diatezei, din perspectivă contrastivă. Lucrarea începe cu o scurtă parte teoretică urmată de fragmente de texte aparţinînd discursului ştiinţific în care se vor identifica modalităţi de redare a diatezei şi vom discuta dificultăţile pe care diateza le poate genera, urmărindu-se corespondenţele dintre cele două limbi.]
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: