“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dificultăţi în traducerea construcţiilor pasive din discursul ştiinţific în limba engleză

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 273-282
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:[Prezenta lucrare este o secvenţă a unui studiu contrastiv de mai mare amploare care are drept finalitate abordarea categoriei gramaticale a diatezei, cu particularităţile specifice limbilor engleză şi română. Studiul de faţă îşi propune să prezinte o imagine cît mai completă a dificultăţilor care pot apărea în traducerea diatezei, din perspectivă contrastivă. Lucrarea începe cu o scurtă parte teoretică urmată de fragmente de texte aparţinînd discursului ştiinţific în care se vor identifica modalităţi de redare a diatezei şi vom discuta dificultăţile pe care diateza le poate genera, urmărindu-se corespondenţele dintre cele două limbi.]
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: