Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cazul - o abordare din perspectivă tradiţională şi modernă

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (1), p. 36
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The purpose of this paper is to emphasize several distinct aspects concerning the so-called „case grammar”. One of the most important objectives of the structuralist morphology has been to establish the inventory of cases. Moreover, we shall try to analyse the case from a traditional and modern point of view at the same time with the way in which this issue reflects in the Romanian grammar.
Cuvinte-cheie:case grammar, structuralist morphology, Romanian grammar
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: