Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi engleză

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 155-189
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our paper deals with the presentation of some aspects concerning Romanian – English contacts. Although these two languages have different origins (English is a Germanic language and Romanian is a Romanic one), both of them belong to the Indo-European family of languages.
It comes out that the English lexic contains an important component of Latin origin, so English may continue the Re-Romanization process of modern Romanian language.
There are dissimilar types of contacts between Romanian and English. So, we can mention:
– economic contacts – referrring to the economic domain;
– social-political contacts – between nations;
– cultural contacts – between cultures;
– linguistic contacts – between languages.
We can also mention that English borrowings influence the linguistic strata (phonetical, morphological and semantic one) of the Romanian language and we try to answer the following question:
Are we going to speak a new language: RomEnglish?
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 22

61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
2Petru ZugunVocala și fonemul românesc literar öSCL, L (2), 4751999
15Ioan LobiucContactele dintre limbi
I. Istoricul teoriilor și metodologiilor
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”; Demiurg Plus1998; 2004
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
4Theodor HristeaPseudoanglicisme de proveniență franceză în limba românăLR, XXIII (1), 611974
5Iorgu IordanBilingvism în domeniul romanicSCL, XXIV (2), 1291973
1Ilinca ConstantinescuSufixul englezesc -ness și unele observații privind redarea lui în limba românăLR, XIX (1), 351970
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
1M. BujenițăDin terminologia nautică românească. II. Termeni marinărești de origine englezăLR, XV (1), 841966
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: