Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmalingvistică. Concepte şi taxinomii

Autor:
Editura:Editura Cermi
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 10

23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
1Anamaria Gheorghiu GrecuEthosul discursiv în predica religioasă. ParenesisPhil. Jass., X (1 supl.), 69-852014pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuInteracţiunea mediată controlată. Comportamentul comunicativ al interlocutorilor în talk show-ul românesc actual (invitaţi - români din diasporă)Diaspora cult.2013pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucPragmatism în numirea copiilor, pe fondul migraţieiCult. ident.2013pdf
html
0Maria DărescuDeixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului creştin ortodoxTDR, III, 345-3522011pdf
html
0Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios ca discurs hegemonicTDR, II, 287-2942010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuPragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VI (2), 31-402010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuTalk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicatăAUI, LV, 65-892009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţiile pragmatice ale pronumelui în limba română vorbită actualăAUI, LI, 57-622005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].