“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Pragmalingvistică. Concepte şi taxinomii

Author:
Publisher:Editura Cermi
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 10

23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
1Anamaria Gheorghiu GrecuEthosul discursiv în predica religioasă. ParenesisPhil. Jass., X (1 supl.), 69-852014pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuInteracţiunea mediată controlată. Comportamentul comunicativ al interlocutorilor în talk show-ul românesc actual (invitaţi - români din diasporă)Diaspora cult.2013pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucPragmatism în numirea copiilor, pe fondul migraţieiCult. ident.2013pdf
html
0Maria DărescuDeixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului creştin ortodoxTDR, III, 345-3522011pdf
html
0Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios ca discurs hegemonicTDR, II, 287-2942010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuPragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VI (2), 31-402010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuTalk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicatăAUI, LV, 65-892009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţiile pragmatice ale pronumelui în limba română vorbită actualăAUI, LI, 57-622005pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].