“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicționar de analiză a discursului

Author:
Publisher:Institutul European
Place:Iași
Year:

Cover:

Dicționar de analiză a discursului

Citations to this publication: 23

0Alin GăleatăMarques discursives de l’humour et de l’ironie dans la communication institutionnelleANADISS, 302020pdf
html
0Ana-Nela PopoveniucDiscurs didactic şi creativitate lingvisticăAUS, 34 (1), 305-3152020pdf
html
0Armanda Ramona Stroia
  • Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?
  • Journalistic clichés under the conceptual “umbrella” of isotopies: “linguistic pathologies in vogue” or “mirror-words” of psychosocial reality?
Diacronia, 12, A1722020pdf.ro
pdf.en
0Dorel FînaruL’intertexte poétique, source d’ironie et d’humour. Quelques exemples de la poésie roumaineANADISS, 29, 61-672020pdf
html
0Elena-Tatiana Huţu Dâlcu-NăstaseStrategii discursive în pliantul publicitar bancar – studiu de cazAUS, 34 (1), 273-2772020pdf
html
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
0Ana-Nela Hârbu PopoveniucMetoda performanţelor diferenţiate – un alt fel de discurs didacticAUS, 32 (1), 1952019pdf
html
0Erika-Mária Tódor
  • Procedee translingvistice în conturarea portretului bi(multi)lingv din romanul Moarte în ținutul secuilor, de Caius Dobrescu
  • Translanguaging strategies in describing the bi(multi)lingual profile of the novel Moarte în ținutul secuilor by Caius Dobrescu
Diacronia, 10, A1502019pdf.ro
pdf.en
1Ioana Strugari MechnoDidactic discourse – an act of translationANADISS, 282019pdf
html
0Lavinia BudaEllypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponymsJRLS, 16, 717-7232019pdf
html
0Angelica HobjilăContemporary influences reflected, at the discursive level, in children’s creationsGIDNI, 5, 452018pdf
html
0Ioana Strugari MechnoMemorie discursivă şi discurs didacticAUS, 30 (1), 2552018pdf
0Corina CristoreanuThe characteristics of slang in pupils’ language. A sociolinguistic approachGIDNI, 4, 358-3672017pdf
html
0Daniela HumoreanuDiscurs şi metadiscurs în consultaţia medicală din Unitatea de Primiri UrgenţeAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Gabriela HectorWhitman despre WhitmanAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Ioan OpreaDefiniţia lexicografică – metatext sau metadiscurs?AUS, 28 (1)2017pdf
html
0Mariana BocaL’imaginaire fictionnel et l’imaginaire non-fictionnel dans la littérature de Svetlana AleksievichANADISS, 23, 1152017pdf
0Mariana BocaNoi perspective asupra literaturiiAUS, 29 (2)2017pdf
html
1Monica TimofteStereotipia comentariului incident de conformitate în stilul biblic-religios. Conţinut, geneză, funcţiiAUS, 26 (1), 99-1102016pdf
html
0Oana Magdalena CenacWord vs. term in the present day scientific terminologyGIDNI, 3, 1128-11382016pdf
html
1Petronela Albinița LazărConversational Functions of Intonation within Primary Education teaching DiscourseANADISS, 21, 732016pdf
1Rodica NagyPreliminarii teoretice la o analiză a clișeului/stereotipului din discursul artisticAUS, 26 (1), 71-772016pdf
html
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015

Reviews of this publication: 1

Magdalena IurescuAUS, 26 (1), 466-4672016pdf

References in this publication: 37

20Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
9Florin-Teodor OlariuDimensiunea ludic-agonală a limbajului
Prolegomene la o abordare interacționistă a structurilor conversaționale
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2007
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
10Sanda-Maria Ardeleanu (coord.)Perspectives discursives
Concepts et corpus
Casa Editorială Demiurg2007
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
14Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
11Casia ZahariaExpresiile idiomatice în procesul comunicării
Abordare contrastivă pe terenul limbilor română şi germană
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2004html
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
13Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
13Constanța AvădaneiConstrucții idiomatice în limbile română și englezăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2000html
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
9Sanda-Maria ArdeleanuRepere în dinamica studiilor pe text
De la o gramatică narativă (GN) către un model de investigaţie textuală (IT)
Editura Didactică și Pedagogică1995
26Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
3Tudor VianuContexte legate și nelegate din punctul de vedere stilisticLR, V (3), 16-241956pdf
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].