“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Conversaţia: structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite

Author:
Publisher:All
Place:București
Year:

Citations to this publication: 92

0Adrian ChircuLe redoublement syntaxique des adverbes relatifs-interrogatifs et indéfinis (temps, manière et quantité) par les adverbes d’altérité correspondants en roumain actuelStudia UBB, LXV (4), 75-902020
0Andreea Teletin, Veronica ManoleFormes nominales d’adresse au vocatif et l’expression des relations sociales en roumain, portugais et françaisStudia UBB, LXV (4), 383-4002020
1Alice BodocRelaţia emiţător–receptor în nuvelistica românească prejunimistăPhil. Jass., XV (1), 252019pdf
html
0Gabriela-Aurelia ChiranThe contrastive-typological analysis of a fragment from the text Le Château des Carpathes / Castelul din Carpați, by Jules VerneDICE, XVI (1), 1372019pdf
0Lavinia BudaEllypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponymsJRLS, 16, 717-7232019pdf
html
1Rozalia ColciarComentarii metalingvistice în textul dialectalDragoș, 119-1262019pdf
0Flavia-Elena Oșan VaidaCommunications strategies in the essayistic prose of Alexandru Odobescu - Pseudo-kinegetikosJRLS, 14, 447-4542018pdf
1Iulia Mihaela TămașRaporturile dintre limba scrisă și limba vorbită, respectiv faptul literar și cel dialectalBSLR, XXVII, 1492018pdf
0Iulia Mihaela TămașAspecte ale dialogului ca formă de comunicare oralăBSLR, XXVII, 1652018pdf
0Mariana Gherghina CălinSituaţionalul /acela/ în texte literare actualeSIL6, 659-6702017pdf
0Mirela AioaneMărci discursive metatextuale în limbile italiană şi românăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Alina-Maria UngureanuPronumele personale nedeterminative în limbile română și englezăGăitănaru, 3632016
0Anca Lorena SacalîșGreetings. Forms of address. Addressing – which is which?GIDNI, 3, 261-2712016pdf
html
0Felicia VrânceanuElemente de sintaxă a frazei în limba română vorbită din UcrainaAUS, 26 (1), 345-3492016pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn tip de discurs didactic: lecția de limba română pentru studenți străini. Particularități pragmatice. Studiu de cazGăitănaru, 1952016
0Anda-Elena MoldovanArgumentative strategies in the Caragialian political discourseJRLS, 6, 1268-12712015pdf
html
0Beatrice Diana BurceaDeixis and Voice in the Romanian Postmodern PoetryELI, 16, 332015pdf
0C. MilașImplementarea intenţiei de comunicare prin apelul la interjecţieNeamțu, 435-4432015pdf
0Flavia-Elena OșanElemente convenționale și neconvenționale în categoria numelor comercialeICONN 3, 7632015pdf
0Florentina Gisela CumpenașuThe Interjections Ei!, Ia!, Iata!, Uite! and their Pragmatic Values in RomanianELI, 16, 502015pdf
0Liliana HoinărescuPragmatica reformulării în limba română. Funcţii discursive ale marcatorului adicăSCL, LXVI (1), 3-332015pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn type de discours didactique: la classe de langue roumaine pour les étudiants étrangers. Particularités pragmatiques. Étude de casANADISS, 19, 1192015pdf
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Adriana DănilăIpostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalisticDiacronie–sincronie, II, 592014pdf
0Ana-Cristina Chirilă ŞerbanTranslating repetition in dramatic dialogueLDMD, 2, 144-1552014pdf
html
0Florentina Gisela CumpenașuAdverbial Phraseological Units in English and RomanianELI, 14, 512014pdf
0Maria-Alina Tocilă PintiliiParticularităţi ale dezacordului în cadrul comunicării conflictuale din discursul televizual actualAUI, LX, 3312014pdf
1Marioara IonLa négociation commerciale – une analyse des aspects du comportement stratégique du négociateur : la métacommunication, le phénomène d’ancrage et l’ interdiscursivitéRRL, LIX (3), 279-2942014pdf
html
0Petru Ioan MarianLa restructuration rhétorico-pragmatique du contrat de communication dans le débat politiqueCCI, 3, 987-9972014pdf
html
0Roxana Florentina FluerașuNaraţiunea şi exemplificarea ca tipuri de povestire în conversaţieCIL2014/L, 1302014pdf
0Roxana VieruVerbe şi prepoziţii deicticeAUI, LX, 3552014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
0Ștefan GăitănaruPoliteness Strategies in Romanian. Linguistic and Pragmatic AspectsELI, 14, 17-232014pdf
0Angelica HobjilăManifestări ale identităţii şi ale alterităţii în comunicarea didacticăTradiție/inovație2013pdf
html
1Duduță IonelaRollenspiele in Gesteuerten Gesprächen des Daf-UnterrichtsAOU, XXIV (2), 91-1022013pdf
html
0Elena ConstantinoviciPerechile de adiacenţă în structurarea actelor de vorbirePhilM, LV (3-4), 53-592013pdf
html
0Ion BărbuțăFactorii extralingvistici şi nivelurile de codificare a informaţiei în structura enunţuluiBLM, 14, 602013pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuDezbaterea televizată românească actuală. Personalităţi ale diasporeiCult. ident.2013pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuInteracţiunea mediată controlată. Comportamentul comunicativ al interlocutorilor în talk show-ul românesc actual (invitaţi - români din diasporă)Diaspora cult.2013pdf
html
1Mariana TociaRhetorical Practice in Media, Influences and Political Strategies in the Architecture of Journalistic DiscourseAOU, XXIV (2), 138-1492013pdf
html
1Nicoleta Popa LucaciuPragmatica. Repere istoricePhil. Ban., VII (1), 75-892013pdf
html
0Veronica Cristina NedelcuThe Consequence of the Pragmalingvistic Perspective on the Description of Adverbs FunctioningAOU, XXIV (1), 52-602013pdf
html
0Adina DumitruAspects of the Possesive Object in Spoken RomanianELI, 11, 522012pdf
html
0Alina-Maria TisoaicăPragmatic Aspects in Dimitrie Bolintineanu’s NovelsELI, 11, 1012012pdf
html
2Maria AldeaValori ale mărcilor explicative în Lexiconul de la Buda (1825)Direcții, I, 3052012pdf
1Alexandru CosmescuMacrostructuri ale textului dialogicPhilM, LIII (3-4), 942011pdf
html
0Ana Cristina LemnaruAvatars of writing and speaking in the journalistic styleELI, 8, 115-1172011pdf
html
0Duduță IonelaHöflichkeitsstrategien zur Reduzierung von GesichtsbedrohungAOU, XXII (1), 139-1462011pdf
html
0Lăcrămioara CocîrlaLe rôle du dialogue interrogatif-informationnel dans la construction de la relation interpersonnelleANADISS, 12, 452011pdf
0Maria ChivereanuTemporal aspects in the Romanian fairy-taleELI, 8, 752011pdf
html
1Cătălina MărănducStructuri narative în multiple rame în „O şezătoare la ţară” de Anton PannControverse, II, 1452010pdf
0Elena UngureanuText, e-text, intertext şi internetPhilM, LII (1-2), 862010pdf
html
1Florentina MaziluFuncţiile semnalelor de recepţie în interviul individualControverse, II, 1252010pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuPragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VI (2), 31-402010pdf
html
2Ramona-Maria NeculaRealizări directe şi indirecte ale actelor verbale expresive în limba românăControverse, II, 1852010pdf
0Cristinel MunteanuApplying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to SynonymyPhil. Jass., V (2), 51-612009pdf
html
5Ionuț PomianStilul funcțional electronicDR, s.n., XIV (2), 139-1502009pdf
html
1Laurenția Dascălu-Jinga, Adriana ŞtefănescuDespre caracterul fragmentar al discursului oral......LR, LVIII (2), 192-2012009pdf
html
2Liliana HoinărescuFuncții pragmatice ale conectorului deci în româna vorbită actualăSCL, LX (1), 452009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuTalk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicatăAUI, LV, 65-892009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Marius PintiliiOralitatea – aspecte sintactice distinctive ale limbii vorbiteAUI, LIV, 157-1622008pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Angelica HobjilăCoordonnées du discours politique roumain et français – forme et contenu, entre personnel, interpersonnel et surpersonnelANADISS, 3, 562007pdf
0Angelica HobjilăPublic versus privat în plan comunicativ. Valenţe contextualeCAPS, I (3), 405-4162007pdf
1Iolanda SterpuDialogul cu replici repetate în opera lui I.L. CaragialeAUI, LIII, 4392007
1Luminița Hoarță-CărăușuDiscursul politic românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicatăAUI, LIII, 3052007
0Luminița Hoarță-CărăușuStrategii persuasive în discursul politic românesc actualRom. major.2007pdf
html
0Petronela SavinLimba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul BacăuRom. major.2007pdf
html
2Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html
0Răzvan SăftoiuCoeziunea socială şi secvenţa fatică finalăCAPS, I (3), 435-4402007pdf
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
1Alexandru SavitescuInterviul – conflict şi negociere. O perspectivă integrativăAUI, LII, 45-572006pdf
0Cristina StanciuUn modèle de stratégie conversationnelle dans le débat électoral télévisé: Destination CotroceniANADISS, 1, 1802006pdf
0Luminița ChioreanTextualism & experimentism sau despre opțiunea la ontosStudia UPM, 5, 722006pdf
html
2Luminița Hoarță-CărăușuMărci ale schimbării rolului conversaţional în limba română vorbită actualăIdent. cult.2006pdf
html
1Mirela-Ioana Borchin, Gabriel BărdășanTipologia dialoguluiAUT, XLIV, 832006pdf
html
0Raluca LevonianNon-Verbal Communication and the Dramatic Text: an Analysis of the Didascalia in the Play A Lost Letter by I. L. CaragialePhil. Jass., II (2), 25-352006pdf
html
1Ludmila BranişteConversaţia în predarea şi achiziţionarea limbii române ca limbă străinăAUI, LI, 47-512005pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţiile pragmatice ale pronumelui în limba română vorbită actualăAUI, LI, 57-622005pdf
0Raisa GalbenModalități de redare a cauzalității în limba românăLRM, XV (10), 502005pdf
0Elena TrohinAnaliza conversației – un melange disciplinar (perspective teoretice asupra analizei conversației)LRM, XIV (7-8), 1402004pdf
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Diana GhidoAspecte ale transcrierii limbii române vorbite în vederea prelucrării computerizateAspecte, II2003pdf
html
2Maria Cvasnîi CătănescuRetorica textului jurnalistic – cu referire la editorialAspecte, II2003pdf
html
0Nicolae StanciuNedeterminarea obţinută prin neexprimarea actanţilor în limbajul popularAOU, XIV, 251-2682003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Stanca Măda GrigorașPuterea limbajului, între teorie, metodă și politicăAspecte, II2003pdf
html
1Diana HornoiuGendered LanguageAOU, XIII, 135-1482002pdf
html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ovidiu DrăghiciDespre principiul corectiv-funcțional în ortografia românească actualăAUC, XXII (1-2), 762000pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].