“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Strategii persuasive în discursul politic românesc actual

Author:
Publication: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editors:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

7Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
2Luminița Hoarță-CărăușuTeorii pragmatice ale politeţiiPhilologos, II (5-6), 153-1632007
12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
4Anabella-Gloria Niculescu-GorpinModalități de persuadare și efectul perlocuționar în discursul politicAspecte, II2003pdf
html
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: