Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii persuasive în discursul politic românesc actual

Autor:
Publicația: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

7Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
2Luminița Hoarță-CărăușuTeorii pragmatice ale politeţiiPhilologos, II (5-6), 153-1632007
12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
4Anabella-Gloria Niculescu-GorpinModalități de persuadare și efectul perlocuționar în discursul politicAspecte, II2003pdf
html
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: