“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Textele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvistice

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 119-136
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 18

1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
2Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html
9Ion MăriiHarta lexicală semanticăClusium2002
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
1Ileana VântuCompetență comunicativă în textele dialectale româneștiFD, XI, 1911992
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
3Ileana VântuStrategia întrebare – răspuns într-o anchetă dialectalăFD, X, 1151991
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
1Sanda Golopenția EretescuConversația – un studiu de caz (I)SCL, XXX (5), 4571979
1Sanda Golopenția EretescuConversația – un studiu de caz (II)SCL, XXX (6), 5151979
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
1Boris CazacuAspecte ale variației lingvistice în graiurile muntenești (pe baza datelor din Texte dialectale. Muntenia, I–III)SCL, XXVII (3), 2931976
7Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
1Marius SalaCîteva probleme de fonetică sintactică în « Textele dialectale » culese de E. PetroviciSCL, VI (3-4), 2231955

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: